print logo
­

Informational Aspects of Environment Policy Deserve More Attention: Comment on the paper by Frey

Om publikasjonen

Forfattere:

Nyborg, K.

År:

1999

Tidsskrift:

Journal of Consumer Policy

Serie:

Vitenskapelige tidsskrift

Prosjekt:

Kontakt:

karine.nyborg@frisch.uio.no