print logo
­

Empiriske forskningsresultater om effektivitet i offentlig tjenesteproduksjon

Sammendrag

Internasjonalt har det foregått en rask utvikling av metoder og begreper innenfor effektivitets- og produktivitetsmåling de siste par tiårene, og et stort antall empriske arbeider har også etterhvert blitt publisert. I denne artikkelen vil vi kort drøfte feltets status, og summarisk se på enkelte av de resultatene som er funnet i studier av offentlig virksomhet i Norge.

Om publikasjonen

Forfattere:

Kittelsen, Sverre A.C. og Finn R. Førsund

År:

2001

Tidsskrift:

Økonomisk forum

Serie:

Andre tidsskrift

Prosjekt:

2102 - Billigere og bedre? Kvalitet og effektivitetsanalyser i offentlig sektor

Lenke:

[PDF]