print logo
­

Klimavirkninger av norsk gasskraftproduksjon

Om publikasjonen

Forfattere:

Aune, Finn Roar, Rolf Golombek, Sverre A.C. Kittelsen og Knut Einar Rosendahl

År:

2001

Serie:

Bokkapittel

Prosjekt:

3111 - Klimapolitikk og markedsintegrasjon

ISBN:

82-12-01597-1

Lenke:

[PDF]