print logo
­

Effects of Progressive Taxes under Decentralized Bargaining and Heterogeneous Labor

Om publikasjonen

Forfattere:

Strand, Jon

År:

2001

Tidsskrift:

International Tax and Public Finance

Serie:

Vitenskapelige tidsskrift

JEL:

H21, H22, J23, J31

Prosjekt:

1142 - Inntektsskatt, fordeling og effektivitet

Kontakt:

jon.strand@econ.uio.no