print logo
­

Miljøreguleringer av norsk treforedlingsindustri

Sammendrag

Rapporten drøfter hvordan norsk treforedlingsindustri har tilpasset seg utslippskrav fra Statens forurensningstilsyn (SFT) de siste 30 årene. Vi har identifisert prosessendringer og interne tiltak i bedriftene som kan knyttes til skjerpede utslippskrav, samt identifisert eksterne rensetiltak. Rapporten dokumenterer også interaksjonen mellom bedriftene og SFT, samt kartlegger faktiske og tillatte utslipp til vann og luft i norsk treforedlingsindustri.

Om publikasjonen

Forfattere:

Golombek, Rolf, Arent Greve og Ken Harris

År:

2000

Serie:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 8

Nøkkelord:

Miljøregulering, utslipp, treforedling

Prosjekt:

ISBN:

82-7988-021-6

Kontakt:

rolf.golombek@frisch.uio.no

Lenke:

[PDF]