print logo
­

Resources and Intimate Partner Violence in Sub-Saharan Africa

Om publikasjonen

Forfattere:

Cools, Sara and Andreas Kotsadam

År:

2017

Tidsskrift:

World Development

Serie:

Vitenskapelige tidsskrift

Prosjekt:

Lenke:

[PDF]