print logo
­

Egalitarianism under Pressure: Toward Lower Economic Mobility in the Knowledge Economy?

Om publikasjonen

Forfattere:

Markussen, Simen og Knut Røed

År:

2017

Serie:

Andre skrifter

Prosjekt:

1178 - Likhet under press? Nye perspektiver på ulikhet og inkludering

Lenke:

[PDF]