print logo
­

Gendered Entrepreneurship Netw[R]orks

Om publikasjonen

Forfattere:

Markussen, S., K. Røed

År:

2016

Serie:

Andre skrifter

Prosjekt:

6513 - Entrepreneurship and Gender in Norway - Entrepreneurship, Gender, and Social capital

Lenke:

[PDF]