print logo
­

En komparativ analyse av effekter av innsats for å inkludere utsatte unge i arbeid i Norden

Om publikasjonen

Forfattere:

Hardoy, I., K. von Simson, K. Røed, T. Zhang

År:

2016

Serie:

Andre skrifter

Prosjekt:

1336 - Effekter av innsatser for å inkludere utsatte unge i arbeid i Norden

Lenke:

[PDF]