print logo
­

Effekten av Airbnb på hotellbransjen i Norge

Om publikasjonen

Forfattere:

Furuholmen, Jens

År:

2017

Tidsskrift:

Samfunnsøkonomen

Serie:

Andre tidsskrift

Prosjekt:

1178 - Likhet under press? Nye perspektiver på ulikhet og inkludering