print logo
­

Effekter av satsing på økt lærertetthet

Om publikasjonen

Forfattere:

Kirkebøen, L.J., A. Kotsadam, O. Raaum

År:

2016

Tidsskrift:

Økonomiske analyser

Serie:

Andre tidsskrift

Prosjekt:

Lenke:

[PDF]