print logo
­

Mining and Local Corruption in Africa

Om publikasjonen

Forfattere:

Knutsen, C.H., A. Kotsadam, E.H. Olsen, T. Wig

År:

2016

Tidsskrift:

American Journal of Political Science

Serie:

Vitenskapelige tidsskrift

Prosjekt:

Lenke:

[PDF]