print logo
­

Endringer i tildeling av ytelser fra NAV

Sammendrag

I perioden 1993 til 2007 var det en endring i tildelingen av arbeidsrelaterte ytelser hos NAV. Andelen nye ytelsesforløp som startet med helserelaterte ytelser økte nokså jevnt, samtidig som andelen nye ytelsesforløp knyttet til arbeidsledighet jevnt over ble redusert. Ved å estimere en tildelingsfunksjon for ytelser undersøker vi om denne vridningen skyldes en endret sammensetning av ytelsesmottakere eller andre forhold. Vi finner at deler av vridningen i ytelsesmottak ikke skyldes en endring i sammensetningen av mottakere. Andre potensielle forklaringer diskuteres.

Om publikasjonen

Forfattere:

Vigtel, Trond Christian

År:

2016

Tidsskrift:

Søkelys på arbeidslivet

Serie:

Andre tidsskrift

Prosjekt:

1338 - Bevegelser inn i, mellom og ut av NAVs ytelser

Lenke:

[PDF]