print logo
­

Dynamisk arbeidstilbud

Sammendrag

I denne oppgaven analyseres strømmene på arbeidsmarkedet over perioden 1988 til 1999 ved hjelp av AKU-data. Resultatene diskuteres i lys av teorier om lønnsdannelse, arbeidsledighet og søking på arbeidsmarkedet. Estimering av logitmodeller for strømmene fra kvartal til kvartal viser at de siste årenes økning i sysselsetting og arbeidsstyrke særlig skyldes nedgang i utstrømmingen fra arbeidsstyrken.

Om publikasjonen

Forfattere:

Nordling, Merethe

År:

2000

Serie:

Frisch Arbeidsnotat
Nummer i serie: 5

Prosjekt:

1304 - Arbeidstilbud i vedvarende gode tider

ISBN:

82-7988-018-6

Finansiering:

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Lenke:

[PDF]