print logo
­

Ulikhet og sosial mobilitet

Om publikasjonen

Forfattere:

Markussen, Simen og Knut Røed

År:

2016

Serie:

Bokkapittel

Prosjekt:

1178 - Likhet under press? Nye perspektiver på ulikhet og inkludering