print logo
­

Økonomiske virkemidler i miljøpolitikken

Sammendrag

Dette kapitlet tar for seg økonomiske virkemidler i miljøpolitikken med et spesielt fokus på omsettbare utslippskvoter og miljøavgifter. Vi starter med å beskrive fordeler og ulemper ved disse to virkemidlene, og ser deretter litt nærmere på kvotesystemer slike som EUs system for klimagassutslipp. Vil omsettbare kvoter gi kostnadseffektivitet på både kort og lang sikt? Hva kan grunnene være til at det er en del motstand mot omsettbare kvoter? Kapitlet avslutter med å se på virkninger av nasjonale tiltak under kvotehandelsystemer og utforming av virkemidler i klimapolitikken når ikke alle land er med på en avtale.

Om publikasjonen

Forfattere:

Kverndokk, Snorre

År:

2016

Serie:

Bokkapittel

Prosjekt:

3100 - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE)

Lenke:

[PDF]