print logo
­

Can Compulsory Dialogues Nudge Sick-Listed Workers Back to Work?

Om publikasjonen

Forfattere:

Markussen, S., K. Røed, R.C. Schreiner

År:

2015

Serie:

Andre skrifter

Prosjekt:

4133 - Sykefravær - Uførhet, normer og tiltak

Lenke:

[PDF]