print logo
­

Exit Dynamics of Start-up Firms: Does Profit Matter?

Om publikasjonen

Forfattere:

Golombek, R., A. Raknerud

År:

2015

Serie:

Andre skrifter

Prosjekt:

Lenke:

[PDF]