print logo
­

Virkemidler som kan fremme utvikling og bruk av miljøteknologi

Om publikasjonen

Forfattere:

Golombek, R., M. Greaker, S. Kverndokk

År:

2015

Serie:

Andre skrifter

Prosjekt: