print logo
­

The effects of motherhood

Om publikasjonen

Forfattere:

Markussen, Simen og Marte Strøm

År:

2015

Serie:

Memorandum
Nummer i serie: 19

Prosjekt:

4133 - Sykefravær - Uførhet, normer og tiltak
4134 - Disentangling absence patterns

Lenke:

[PDF]