print logo
­

African Mining, Gender and Local Employment

Om publikasjonen

Forfattere:

Kotsadam, Andreas, Anja Tolonen

År:

2016

Tidsskrift:

World Development

Serie:

Vitenskapelige tidskrift

Prosjekt:

Lenke:

[DOI]