print logo
­

Kompensasjonsgrader i inntektssikringssystemet for personer med svak tilknytning til arbeidsmarkedet

Om publikasjonen

Forfattere:

Hernæs, Øystein, Simen Markussen og Knut Røed

År:

2016

Serie:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 1

Prosjekt:

1339 - Kompensasjonsgrader

Lenke:

[PDF]