print logo
­

Liberalizing Russian Gas Markets - An Economic Analysis

Om publikasjonen

Forfattere:

Aune, Finn Roar, Rolf Golombek, Arild Moe, Knut Einar Rosendahl and Hilde Hallre Le Tissier

År:

2015

Tidsskrift:

Energy Journal

Serie:

Vitenskapelige tidsskrift

Nøkkelord:

Russian gas prices, Russian gas export, European energy market,

Prosjekt:

3148 - Uncertainties in the European Energy Market: Modelling Approaches and policy issues

Finansiering:

NFR

Lenke:

[DOI]