print logo
­

Drivstoffeffektivisering - fører det til mindre bruk av olje?

Sammendrag

I flere land i verden innfører myndighetene drivstoffeffektivisering i transportsektoren som en sentral del av sin energi- og klimapolitikk. I utgangspunktet fører effektivisering til mindre bruk av drivstoff. Ved analyser av en langsiktig global modell for oljemarkedet finner vi imidlertid at bruken av drivstoff ikke synker nevneverdig, fordi effektiviseringen gir billigere drivstoff og dermed økt bruk av bil, båt og fly. I tillegg blir de fremtidige oljeprisene lavere og dermed får vi også en relativt kraftig økning i forbruket av olje i regioner som ikke innfører effektiviseringstiltak.

Om publikasjonen

Forfattere:

Aune, Finn Roar, Ann Christin Bøeng, Snorre Kverndokk, Lars Lindholt og Knut Einar Rosendahl

År:

2015

Tidsskrift:

Økonomiske analyser

Serie:

Andre tidsskrift

Prosjekt:

3221 - Economic iNsTRuments to Achieve Climate Targets in Europe - ENTRACTE (CREE)

Lenke:

[PDF]