print logo
­

Kan kjønnsforskjellen i sykefravær forklares av holdninger, normer og preferanser?

Om publikasjonen

Forfattere:

Markussen, Simen, Marte E. Ulvestad, Oddbjørn Raaum, Karen E. Hauge

År:

2015

Tidsskrift:

Søkelys på arbeidslivet

Serie:

Andre tidsskrift

ProsjektJørg:

4134 - Disentangling absence patterns

Lenke:

[PDF]