print logo
­

Menns og kvinners sykefravær: Hvilken rolle spiller antall barn?

Om publikasjonen

Forfattere:

Markussen, Simen, Marte Strøm, Sara Cools

År:

2015

Tidsskrift:

Søkelys på arbeidslivet

Serie:

Andre tidsskrift

Prosjekt:

4134 - Disentangling absence patterns

Lenke:

[DOI] [PDF]