print logo
­

Temporary Disability and Economic Incentives

Om publikasjonen

Forfattere:

Fevang, Elisabeth, Ines Hardoy og Knut Røed

År:

2017

Tidsskrift:

Economic Journal

Serie:

Vitenskapelige tidsskrift

Prosjekt:

1178 - Likhet under press? Nye perspektiver på ulikhet og inkludering
1181 - Virkninger av en aktivitetsorientert velferdspolitikk

Lenke:

[DOI] [PDF]