print logo
­

Equity, Development Aid and Climate Finance

Om publikasjonen

Forfattere:

Eyckmans, J., S. Fankhauser and S. Kverndokk

År:

2013

Serie:

CREE skrifter
Nummer i serie: 15

Prosjekt:

3100 - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE)

Lenke:

[PDF]