print logo
­

Kvinner og etreprenørskap. Svar til Liv Anne Støren

Om publikasjonen

Forfattere:

Berglann, H., R. Golombek, K. Røed

År:

2013

Tidsskrift:

Søkelys på arbeidslivet

Serie:

Andre tidsskrift

Prosjekt: