print logo
­

The changing of the guards - can family doctors contain worker absenteeism?

Om publikasjonen

Forfattere:

Markussen, Simen, Knut Røed and Ole Røgeberg

År:

2013

Tidsskrift:

Journal of Health Economics

Serie:

Vitenskapelige tidsskrift

Prosjekt:

4132 - Sykefravær i Norge - Årsaker, konsekvenser og politikkimplikasjoner
4133 - Sykefravær - Uførhet, normer og tiltak

Lenke:

[PDF]