print logo
­

Skatt på ungdomsarbeid

Om publikasjonen

Forfattere:

Ytteborg, Helene

År:

2013

Tidsskrift:

Søkelys på arbeidslivet

Serie:

Andre tidsskrift

Prosjekt:

1172 - Social Insurance and Labor Market Inclusion in Norway

Lenke:

[PDF]