print logo
­

Entreprenørskap i Norge - mest for menn?

Sammendrag

I Norge er bare én av fire entreprenører kvinner. I denne artikkelen benytter vi administrative registerdata til å lete etter årsaker til dette kjønnsgapet. Vi finner at ulikhet i kvinners og menns bransjetilhørighet kan forklare opp mot 30 % av forskjellen, men at andre kjennetegn - slik som utdanningsvalg og lønnsnivå som sysselsatt - trekker i motsatt retning. Alt i alt er det derfor bare om lag 20 % av kjønnsgapet som forklares av observerte kjennetegn. Basert på den eksisterende forskningslitteraturen er det nærliggende å anta at de resterende kjønnsforskjellene i noen grad avspeiler systematiske forskjeller mellom kvinner og menn med hensyn til risikoaversjon og konkurransevilje.

Om publikasjonen

Forfattere:

Berglann, Helge, Rolf Golombek og Knut Røed

År:

2013

Tidsskrift:

Søkelys på arbeidslivet

Serie:

Andre tidsskrift

Prosjekt:

6513 - Entrepreneurship and Gender in Norway - Entrepreneurship, Gender, and Social capital

Lenke:

[PDF]