print logo
­

Til, fra og mellom inntektssikringsordninger - før og etter NAV

Sammendrag

Rapporten studerer hvorvidt NAV-reformen førte til endringer i NAV-brukeres bevegelser innen og mellom ulike inntektssikringsordninger.

Om publikasjonen

Forfattere:

Fevang, Elisabeth, Simen Markussen og Knut Røed

År:

2013

Serie:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 1

Nøkkelord:

NAV-reform, trygdeforløp, inntektssikringsordninger

Prosjekt:

1122 - Effektevaluering av NAV-reformen: Arbeidsretting

ISBN:

978-82-7988-147-6

Lenke:

[PDF]