print logo
­

Sykefraværets anatomi

Om publikasjonen

Forfattere:

Markussen, Simen og Knut Røed

År:

2012

Tidsskrift:

Samfunnsøkonomen

Serie:

Andre tidsskrift

Prosjekt:

4132 - Sykefravær i Norge - Årsaker, konsekvenser og politikkimplikasjoner