print logo
­

Gjør registerdata AKU overflødig?

Om publikasjonen

Forfattere:

Bratsberg, Bernt, Knut Røed og Oddbjørn Raaum

År:

2012

Tidsskrift:

Økonomiske analyser

Serie:

Andre tidsskrift

Prosjekt:

1172 - Social Insurance and Labor Market Inclusion in Norway

Lenke:

[PDF]