print logo
­

Arbeid til alle?

Om publikasjonen

Forfattere:

Holden, Steinar, Simen Markussen og Knut Røed

År:

2012

Tidsskrift:

Samfunnsøkonomen

Serie:

Andre tidsskrift

Prosjekt:

1172 - Social Insurance and Labor Market Inclusion in Norway

Lenke:

[PDF]