print logo
­

Analyse av en dagpengereform: Virkninger av forkortet dagpengeperiode

Om publikasjonen

Forfattere:

Falch, Nina Skrove, Ines Hardoy og Knut Røed

År:

2012

Tidsskrift:

Søkelys på arbeidslivet

Serie:

Andre tidsskrift

Prosjekt:

1393 - Effekter av endring i dagpengeregelverket i 2003 og 2004

Lenke:

[PDF]