print logo
­

Årets forskermøte

Om publikasjonen

Forfattere:

Fjærtoft, Ragnhild og Karen Hauge

År:

2008

Tidsskrift:

Samfunnsøkonomen

Serie:

Andre tidsskrift

Prosjekt: