print logo
­

Betydningen av kommunal klimapolitikk. Virkemidler, potensial og barrierer

Om publikasjonen

Forfattere:

Vevatne, Jonas, Hege Westskog og Karen Hauge

År:

2005

Serie:

Andre skrifter

Prosjekt: