­

IntPr4 Karen Anskaffelse av nye data biler

Prosjektnr9604
ProsjektansvarligKaren Evelyn Hauge
OppdragsgiverGrunnbevilgning NFR
Oppdragsgivers prosjektnr.210312
ProsjektdeltakereKaren Evelyn Hauge
Oddbjørn Raaum
Prosjektperiode2016 -

Prosjektbeskrivelse

Publikasjoner

Ingen publikasjoner registrert