­

Sustaining the welfare and working life model in a diversified society

Prosjektnr1672
ProsjektansvarligOddbjørn Raaum
OppdragsgiverNorges Forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.270772
ProsjektdeltakereBernt Bratsberg
Karen Evelyn Hauge
Andreas Kotsadam
Simen Markussen
Oddbjørn Raaum
Knut Røed
Prosjektperiode2017 - 2020

Prosjektbeskrivelse

Publikasjoner

Ingen publikasjoner registrert