­

Ethnic segregation in schools and neighbourhoods

Prosjektnr1179
ProsjektansvarligSimen Markussen
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.236793
ProsjektdeltakereBernt Bratsberg
Andreas Kotsadam
Oddbjørn Raaum
Knut Røed
Prosjektperiode2015 - 2018

Prosjektbeskrivelse

Etnisk segregering i lokalsamfunn og skoler handler om enkeltpersoner og familier og deres preferanser og beslutninger om hvor de bor og hvilke skoler de sender sine barn til. Frischsenteret deltar i prosjektet ledet av Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og vil bidra til empiriske studier av etnisk segregering og mulige effekter på barns utdannings- og arbeidsmarkedskarrierer. Ambisjonen er å benytte detaljerte norske registerdata for analyse av sosiale interaksjonseffekter som tar hensyn til at fordelingen på tvers av nabolag og skoler ikkje er tilfeldig.

Publikasjoner

Ingen publikasjoner registrert