print logo
­

Managing Thresholds and Uncertainty in Resource Economics

Prosjektnr3172
ProsjektansvarligEric Nævdal
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.196199
ProsjektdeltakereSimen Gaure
Michael Oppenheimer
Jon Vislie
Prosjektperiode2010 - 2012

Prosjektbeskrivelse

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Nævdal, EricCatastrophes and ex post shadow prices—How the value of the last fish in a lake is infinity and why we should not care (much)2016Journal of Economic Behavior and Organization Vol 132, 153-160[DOI]

Bokkapittel

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Nævdal, EricSafe Minimum Standard (SMS)2013[PDF]

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://www.sv.uio.no/econ/forskning/memorandum/.

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Nævdal, EricCatastrophes and Expected Marginal Utility – How the Value of The Last Fish in a Lake is Infinity and Why We Shouldn’t Care (Much)2015Nr. 8[PDF]