print logo

Simen Markussen

Seniorforsker
Bilde av Simen Markussen
Mobiltelefon 9240 7010

Utdannelse

Ph.D. Economics, Universitetet i Oslo, 2010.

Forskningsinteresser

Arbeidsmarkedsøkonomi, effektevaluering, sosiale forsikringsordninger, helse, empiriske metoder.

Curriculum Vitae

Presentasjoner

NHOs årskonferanse 2016

Prosjekter

­

 Kun pågående prosjekter
Prosjekt-ID:Tittel:
1122Effektevaluering av NAV-reformen: Arbeidsretting
1134En levedyktig velferdsstat
1163Macroheterogeneity
1172Social Insurance and Labor Market Inclusion in Norway
1174Hooks for change? Family and employment as pathways to social inclusion among crime-prone individuals
1175Arbeidslivet etter pensjonsreformen
1177Understanding retirement decisions
1178Likhet under press? Nye perspektiver på ulikhet og inkludering
1179Ethnic segregation in schools and neighbourhoods
1308Evaluering av kvalifiseringsprogrammet
1330Evaluering av tiltak for å hjelpe personer med nedsatt arbeidsevne til å komme i arbeid
1331Sysselsetting blant funksjonshemmede i AKU
1334Trygdemisbruk
1338Bevegelser inn i, mellom og ut av NAVs ytelser
1339Kompensasjonsgrader
1343Sysselsettingseffekter mv. av pensjonsreformen
1371Kompensasjonsgrader for innvandrerbefolkningen
1372Mobilitetshindringer i pensjonsordningene
1375Evaluering av tiltak for å hjelpe personer med nedsatt arbeidsevne til å komme i arbeid - Del 2
1376Gråsonen mellom ledighet og uførhet
1377Årsaker til økt tilstrømming til uføretrygd blant unge
1421Vilkår for sosialhjelp
1670Disadvantaged in the housing market: Effects of public interventions
1671New causal evidence on the effects of activation- and workplace intervention policies for reducing sickness absence
1672Sustaining the welfare and working life model in a diversified society
1673Inequality and social sustainability of the Norwegian
4116Incentives, Efficiency and Quality of Care in Long Term Care For The Elderly
4133Sykefravær - Uførhet, normer og tiltak
4134Disentangling absence patterns
4330Normer og prioriteringer ved sykefravær
6513Entrepreneurship and Gender in Norway - Entrepreneurship, Gender, and Social capital

Utvalgte publikasjoner

­

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Cools, Sara, Simen Markussen and Marte StrømChildren and Careers: How Family Size Affects Parents’ Labor Market Outcomes in the Long Run2017Demography Vol 54(5), 1773-1793[PDF] [DOI]
Hernæs, Øystein, Simen Markussen and Knut RøedCan Welfare Conditionality Combat High School Dropout?2017Labour Economics [DOI]
Markussen, Simen and Knut RøedThe Gender Gap in Entrepreneurship - The Role of Peer Effects2017Journal of Economic Behavior and Organization Vol 134, 356-373[DOI]
Markussen, Simen and Knut RøedThe market for paid sick leave2017Journal of Health Economics [DOI]
Markussen, Simen, Knut Røed, Ragnhild C. SchreinerCan compulsory dialogs nudge sick-listed workers back to work?2017Economic Journal [DOI]
Hernæs, Erik, Simen Markussen, John Piggott, Knut RøedPension reform and labor supply2016Journal of Public Economics Vol 142, 39-55.[PDF] [DOI]
Markussen, Simen and Knut RøedLeaving Poverty Behind? - The Effects of Generous Income Support Paired with Activation2016American Economic Journal: Economic Policy Vol 8 (1), 180-211[PDF]
Markusen, Simen og Knut RøedSocial Insurance Networks2015Journal of Human Resources Vol 50(4), 1081-1113[PDF] [DOI]
Markussen, Simen and Knut RøedDaylight and absenteeism - Evidence from Norway2015Economics and Human Biology vol 16, 73-80[PDF]
Fevang, Elisabeth, Simen Markussen og Knut RøedThe Sick Pay Trap2014Journal of Labor Economics 32(2), 305-336[PDF]
Markussen, Simen and Knut RøedThe Impacts of Vocational Rehabilitation2014Labour Economics vol 31, 1-13[PDF]
Biørn, Erik, Simen Gaure, Simen Markussen and Knut RøedThe Rise in Absenteeism: Disentangling the Impacts of Cohort, Age and Time2013Journal of Population Economics Vol 26(4), 1585-1608[PDF]
Hernæs, Erik, Simen Markussen, John Piggott, Ola VestadDoes Retirement Age Impact Mortality?2013Journal of Health Economics Vol 32(3),586-598[PDF] [DOI]
Markussen, Simen, Knut Røed and Ole RøgebergThe changing of the guards - can family doctors contain worker absenteeism?2013Journal of Health Economics Vol 32(6), 1230-1239[PDF]
Markussen, SimenThe individual cost of sick leave2012Journal of Population Economics Vol 25(4), 1287-1306[PDF]
Markussen, Simen og Ole RøgebergSykefravær rundt større livshendelser2012Tidsskrift for Den norske legeforening Vol 132(10), 1231-1234[PDF]
Markussen, Simen, Arnstein Mykletun, Knut RøedThe Case for Presenteeism - Evidence from Norway’s Sickness Insurance Program2012Journal of Public Economics Vol 96(11-12), 959-972[PDF] [DOI]
Markussen, S., K. Røed, O. Røgeberg and S. GaureThe Anatomy of Absenteeism2011Journal of Health Economics Vol 30(2), 277-292[DOI]
Markussen, SimenHow the left prospers from prosperity2008European Journal of Political Economy Vol 24/2 pp 329-342[PDF] [DOI]
Vis alle publikasjoner

Bokkapittel

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Markussen, Simen og Knut RøedUlikhet og sosial mobilitet2016
Markussen, S. og K. RøedMot en mer evidensbasert arbeids- og velferdspolitikk?2013
Vis alle publikasjoner

Andre tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Markussen, Simen, Marte E. Ulvestad, Oddbjørn Raaum, Karen E. HaugeKan kjønnsforskjellen i sykefravær forklares av holdninger, normer og preferanser?2015Søkelys på arbeidslivet Årgang 32 Nr 4 2015 s298[PDF]
Markussen, Simen, Marte Strøm, Sara CoolsMenns og kvinners sykefravær: Hvilken rolle spiller antall barn?2015Søkelys på arbeidslivet Nr 4, 325-343[PDF] [DOI]
Fevang, Elisabeth, Simen Markussen og Knut RøedNAV-reformen: Støvet legger seg etter en turbulent omstilling2014Søkelys på arbeidslivet nr 1-2, 83-98[PDF]
Fevang, E., S. Markussen, K. RøedSykepengefellen2013Samfunnsøkonomen Nr 9, 19-20
Holden, Steinar, Simen Markussen og Knut RøedArbeid til alle?2012Samfunnsøkonomen Nr. 9, 92-104[PDF]
Markussen, Simen og Knut RøedSykefraværets anatomi2012Samfunnsøkonomen Nr. 3, 32-33
Markussen, Simen og Ragnhild C. SchreinerNAV-reform: Færre i arbeid og lenger på trygd2012Søkelys på arbeidslivet nr 1-2[PDF]
Markussen, SimenMer av det samme - kommentar til statsbudsjettet2011Samfunnsøkonomen nr 8
Bergsvik, Daniel, Simen Markussen og Oddbjørn RaaumTok en tredagers? - Mønstre i egenmeldt sykefravær2010Søkelys på arbeidslivet vol 27(4), 379-395[PDF]
Dale-Olsen, H. og S. MarkussenØkende sykefravær over tid? Sykefravær, arbeid og trygd 1972-20082010Søkelys på arbeidslivet 27(1/2), 105-121[PDF]
Markussen, Simen2004: Da sykefraværet falt som en stein2010Samfunnsøkonomen Nr 3, 18-23[PDF]
Markussen, SimenVelferdsstatens barn: en gjeng latsabber?2008RØST RØST Helse 1
Markussen, SimenØkonomisk sykefraværsforskning: hva vet vi og hvor bør vi gå?2007Søkelys på arbeidslivet Nr 1, årgang 24, s. 63-81[PDF]
Vis alle publikasjoner

Frisch Rapport

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Fevang, Elisabeth, Simen Markussen, Knut Røed og Trond Christian VigtelBevegelser inn i, mellom og ut av NAVs ytelser2016Nr. 2[PDF]
Hernæs, Øystein, Simen Markussen og Knut RøedKompensasjonsgrader i inntektssikringssystemet for personer med svak tilknytning til arbeidsmarkedet2016Nr. 1[PDF]
Hauge, Karen, Simen Markussen, Oddbjørn Raaum og Marte UlvestadKan kjønnsforskjellen i sykefravær forklares av holdninger, normer og preferanser?2015Nr. 1[PDF]
Ragnhild C. Schreiner, Simen Markussen, Knut RøedSysselsetting blant funksjonshemmede2014Nr. 2[PDF]
Fevang, Elisabeth, Simen Markussen og Knut RøedTil, fra og mellom inntektssikringsordninger - før og etter NAV2013Nr. 1[PDF]
Vis alle publikasjoner

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://www.sv.uio.no/econ/forskning/memorandum/.

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Markussen, Simen og Marte StrømThe effects of motherhood2015Nr. 19[PDF]
Hernæs, Erik, Simen Markussen, John Piggott and Ola L. VestadDoes Retirement Age Impact Mortality?2012Nr. 19[PDF]
Markussen, SimenThe Effects of Sick-Leaves on Earnings2009Nr. 20[PDF]
Markussen, SimenClosing the Gates? Evidence from a Natural Experiment on Physicians’ Sickness Certification2009Nr. 19[PDF]
Markussen, SimenTrade-offs between health and absenteeism: striking the balance2007Nr. 19[PDF]
Vis alle publikasjoner

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Markussen, Simen og Knut RøedEgalitarianism under Pressure: Toward Lower Economic Mobility in the Knowledge Economy?2017IZA discussion paper no 10664[PDF]
Hernæs, Øystein, Simen Markussen og Knut RøedTelevision, Cognitive Ability, and High School Completion2016IZA Discussion paper no 9645[PDF]
Markussen, S., K. RøedGendered Entrepreneurship Netw[R]orks2016IZA Discussion Paper no. 9984[PDF]
Markussen, S., K. RøedThe Market for Paid Sick Leave2016IZA Discussion Paper no. 9825[PDF]
Markussen, SimenHvordan sikre jobb til alle i fremtiden?2016[PDF]
Markussen, Simen and Knut RøedGendered Entrepreneurship Networks2016IZA Discussion Paper No. 9984[PDF]
Hernæs, Øystein, Simen Markussen og Knut RøedCan Welfare Conditionality Combat High School Dropout?2016IZA Discussion paper no 9644[PDF]
Hernæs, E., S. Markussen, J. Piggott and K. RøedPension Reform and Labor Supply: Flexibility vs. Prescription2015IZA Discussion paper no 8812[PDF]
Markussen, S., K. Røed, R.C. SchreinerCan Compulsory Dialogues Nudge Sick-Listed Workers Back to Work?2015IZA Discussion Paper 9090[PDF]
Markussen, S. and K. RøedLeaving Poverty Behind? The Effects of Generous Income Support Paired with Activation2014IZA Discussion paper no 8245[PDF]
Markussen, S. and K. RøedThe Impacts of Vocational Rehabilitation2014IZA Discussion paper no 7892[PDF]
Markussen, S., K. RøedMot en mer evidensbasert arbeids- og velferdspolitikk?2013Kapittel i Hege Forbord (Red.): «Arbeidsdepartementet 100 år» (festskrift), 225-250.
Markussen, Simen, Ole Røgeberg, og Knut RøedThe Changing of the Guards: Can Physicians Contain Social Insurance Costs?2013IZA Discussion Paper no 7122[PDF]
Hernæs, Erik, Simen Markussen, John Piggott, Ola VestadDoes Retirement Age Impact Mortality?2012Cepar working paper 2012/18[PDF]
Markussen, SimenMor Teresa i Vegas2012[PDF]
Markussen, SimenMeningen med livet2012[PDF]
Markussen, SimenGlobaliseringen gjør oss likere2012[PDF]
Markussen, SimenKan SV lære av Bush i skolepolitikken?2012[PDF]
Markussen, SimenStor galskap2012[PDF]
Markussen, SimenÅ se sannheten i øynene2012[PDF]
Markussen, Simen"Harrytrygd"2012[PDF]
Markussen, SimenSpin-vill offentlig kommunikasjon2012[PDF]
Markussen, Simen og Knut RøedSocial Insurance Networks2012IZA Discussion paper no 6446[PDF]
Fevang, Elisabeth, Simen Markussen og Knut RøedThe Sick Pay Trap2011IZA Discussion paper no 5655[PDF]
Biørn, Erik, Simen Gaure, Simen Markussen and Knut RøedThe Rise in Absenteeism: Disentangling the Impacts of Cohort, Age and Time2010IZA DP No. 5091[PDF]
Markussen, SimenHealth and sick leave - policy makers' trade-offs2010[PDF]
Markussen, SimenThe individual cost of sick leave2010[PDF]
Markussen, SimenForslag som kan få ned sykefraværet2010Artikkelen var trykket i Dagens Næringsliv Januar 2010[PDF]
Markussen, SimenInsentiver reduserer fraværet2010Minerva [PDF]
Markussen, SimenThe discretionary nature of sick leave2010[PDF]
Markussen, SimenSYKEFRAVÆR I NORGE - Fakta og synspunkter2010[PDF]
Markussen, Simen, Arnstein Mykletun and Knut RøedThe Case for Presenteeism2010IZA DP No. 5343[PDF]
Markussen, SimenHow physicians can reduce sick leave - evidence from a natural experiment2009[PDF]
Markussen, Simen, Knut Røed, Ole J. Røgeberg og Simen GaureThe Anatomy of Absenteeism2009IZA DP No. 4240[PDF]
Markussen, SimenIkke gi de marginale skylda2007Aftenposten 9.10.07[PDF]
Markussen, SimenInnholdsfortegnelse på lotterier2007VG 22.oktober 2007[PDF]
Markussen, SimenEn krone spart er en krone tjent2006Aftenposten 20.04.2006[PDF]
Markussen, SimenNorge går så det suser - derfor vinner venstresiden valget2005Aftenposten 07.09.2005[PDF]
Vis alle publikasjoner
Publisert 7. des. 2013 08:58 - Sist endret 11. juli 2016 17:03